عنوان شماره مهلت دریافت سند نوع جزئیات
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای PJS-974001 ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۱۶:۰۰ مناقصه مشاهده جزئیات
آگهی مناقصه عمومی 99-06 ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ۱۶:۰۰ مزایده مشاهده جزئیات
تمام حقوق این وب سایت برای پتروشیمی جم محفوظ است