مجتمع صنعتی

استان بوشهر، عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی، پتروشیمی جم
تلفن: 07737323221-5
فکس: 07737323311
کد پستی: 7511811368
کد اقتصادی: 411157681451
شناسه ملی: 10100777300
شماره ثبت: 32285

دفتر مرکزی

تهران، خیابان ولیعصر، میدان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، پلاک 27
Email: info@jpcomplex.com
Tel: (+98)-21-8865-4545
Fax: (+98)-21-8877-1426
Post Code: 1434843145
 
هر گونه سوال ، انتقاد یا پیشنهادی را صمیمانه پذیرا هستیم

انتقادات و پیشنهادات

پتروشیمی جم با توجه به هدف جهانی و متمایز بودن، سرمایه های انسانی خود را به عنوان اصلی ترین سرمایه و شریک تجاری خود دانسته و در همین راستا انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان برای ما با ارزش می باشد

 
تمام حقوق این وب سایت برای پتروشیمی جم محفوظ است