سرمایه و ترکیب سهامداران

شرکت پتروشیمی جم در 90/08/02 در فهرست شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران درج گردیده است و از آن تاریخ مشمول مقررات سازمان می باشد. این شرکت در تاریخ 91/12/01 موفق به پذیرش در بازار دوم فرابورس شد و سهام این شرکت مورخ 1392/06/26 در بازار دوم فرابورس عرضه شد. به موافقت هیئت‌پذیرش بورس اوراق بهادار در جلسه مورخ 4 اسفندماه 1393 با انتقال سهام شرکت پتروشیمی جم از بازار فرابورس به بورس اوراق بهادار تهران و با عنایت به احراز موارد تعیین شده در مصوبه‌‌ی مزبور از سوی شرکت، از تاریخ 22 تیر ماه 1394 شرکت پتروشیمی جم به عنوان چهارصد و نود و چهارمین شرکت پذیرفته شده در بخش «ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی»، گروه «ساخت مواد شیمیایی اساسی» و طبقه‌ی «ساخت مواد شیمیایی اساسی به جز انواع کود و ترکیبات ازت» با کد «63-11-24» و نماد «جم (JAM)» در فهرست نرخ‌های تابلوی بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج و و در تاریخ 18 مرداد ماه در این بازار معامله شد.

تغییرات سرمایه (ارقام به میلیون ریال)

سرمایه قبلی مبلغ افزایش سرمایه آخرین سرمایه منبع افزایش سرمایه تاریخ ثبت
120 1,080 1,200 مطالبات حال شده 1383/05/11
1,200 3,998,800 4,000,000 مطالبات حال شده و آورده نقدی 1385/03/03
4,000,000 800,000 4,800,000 مطالبات حال شده 1385/10/23
4,800,000 4,800,000 9,600,000 مطالبات حال شده و آورده نقدی 1394/03/24
9,600,000 8,400,000 13,800,000 مطالبات حال شده 1397/09/24

ترکیب سهامداران

کد نام تعداد سهام درصد سهام
1 سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 2276550683 23.71
2 صندوق بازنشستگی کشوری 2194433522 22.86
3 شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین 1345918364 14.02
4 سرمایه گذاری استانی 1440000000 15.00
5 شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان 460245334 4.79
6 شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق .ب .کشوری 360403502 3.75
7 موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر 309433522 3.22
8 سایر 1213015073 12.64
جمع 9600000000 100
تمام حقوق این وب سایت برای پتروشیمی جم محفوظ است